Galopp för Deliver.
Deliver fick till en början ett lopp som sista häst på innerspår, han följde sedan med i 3-spår 900 kvar
men galopperade 550 kvar med till synes krafter kvar.Resultat...