Om konsortier

En av de viktigaste delarna av Stall Skifts verksamhet är utvecklingen och driften av våra konsortier. Vi har idag sex aktiva konsortier med över 75 andelsägare. Under respektive namn i listan till vänster presenteras de olika konsortierna närmare.

Vi har utvecklat ett koncept för våra konsortier där hästaktivteter blandas med andra upplevelser. Både enkla aktiviteter som att samlas för informationsmöte och äta pizza till mer avancerad som att åka till Frankrike och spela tennis och titta på trav finns i utbudet av upplevelser för våra andelsägare.

Upplevelser i olika former
Vi har utvecklat ett koncept av ägande av hästar i konsortieform som vi tycker känns bra, förutom driften av "På Stället" konsortierna lägger vi stor vikt på att alla delägarna ska möjlighet att vara med på en rad olika upplevelser med koppling till hästägande. Exempel på våra upplevelser är vår årligen återkommande Frankrikeresa där vi möter våren på Rivieran, har olika gemensamma aktivteter och ser på storloppet Grand Criterium de Vitesse. En annan återkommande aktivitet är vår Skift dag, en heldag med bland annat ponnytrav, lekar för hela familjen och avslutande middag.

Alla vår konsortier drivs utifrån våra grundläggande värderingar och dessa styr också vilken tränare vi väljer och hur vi matchar våra hästar.
  • Hästens välbefinnande skall alltid komma i första hand vid träning och tävling.
  • Hästen skall vara i fysiskt och hälsomässigt gott skick innan den tillåts tävla.
  • Hästen skall garanteras rätt omhändertagande vid tävling, och att den behandlas humant den dag dess tävlingskarriär är över.