V75 XL Bygg

Här är XL Byss:s V75:a
1: 4,6,10
2: 1,2,3,8
3: 3
4: 4,11
5: 1,5,6,8,13,14
6: 1,3
7: 2,6,7,8,9,11