Andelar till salu

Här kommer vi marknadsföra våra nya konsortier som vi drar igång samt annonsera om andelar som finns till salu i de olika konsortierna

Intresseanmälan

Fyll i E-postadress, namn och telefonnummer, samt ange vilka/vilket konsortie eller häst som du är intresserad av att köpa andel/andelar i och skicka formuläret till oss så kommer vi kontakta dig.
E-postadress:
Namn:
Telefon:
Fax (lämnas blankt):
Meddelande: