• Lurifax Skift på Sundbyholm 2014-09-11
  • Lurifax Skift 2011-05-02
  • Lurifax Skift 1 vecka
  • Lurifax Skift 2010-09-21
  • Lurifax 2015-01-18

Tjejerna på Stället

Tjejerna på Stället är ett travkonsortie enbart för tjejer.
Inom konsortiet ordnar vi träffar för delägarna minst två gånger per år. Vid träffarna är tanken att vi ska ha trevligt, umgås och följa vår häst i dess utveckling, samt lära oss mer om trav, uppfödning, träning och tävling.
Som delägare i Tjejerna på Stället blir man även inbjuden att delta i de aktiviteter som erbjuds för samtliga På Stället konsortier.
I insatsen ingår dessutom en andel i vårt bolagsspel. Vi spelar Dagens Dubbel varje vecka på lördagarna. Vinsterna används för att minska månadskostnader och vara subventionera de upplevelser som vi kommer att genomföra.

Lördag den 16 maj 2009 föddes Tjejerna på Ställets häst Lurifax Skift

Häst i konsortiet