Hiawatha struken

Hiawatha struken
Då Hiawatha fått en infektion med förhöjd temp och svullna ben har Per Lennartsson blivit tvungen att stryka honom till dagens tävlingar. Per tror emellertid inte att sjukdomen är så farlig och vi hoppas att han snart kommer att vara i full träning igen.
Björn