Nemo Skift

e. 

COKTAIL JET (FR)   (pappa)

u. 

ESTRELLA SKIFT   (mamma)

e. 

JULIANO STAR (FR)
   (morfar)

Ägare


Fem Promille på Stället

Tränare


Kent Carlsson

Resultat


16 2-2-1 94 550 kr
*15,0m 17,7l 15,8am

Information


För information om Nemo Skift hänvisar vi till nyhetslistan samt för delägarna till veckobreven